La direcció de LR CLEAN & SERVICE es compromet a prestar un servei excel·lent atenent les necessitats del client, desenvolupant un sistema de gestió de la qualitat basat en la normativa UNE-EN ISO 9001:2015.


LR CLEAN & SERVICE declara les premisses següents per a l’organització de la seva activitat:

 • Assolir la màxima satisfacció per part dels nostres clients, creant així relacions a llarg termini amb tots.
 • Procurar la millora contínua de tots els processos com a base per assolir l’excel·lència empresarial.
 • Introduir en els processos de neteja les novetats que ofereix el sector per a poder afegir valor als serveis que estem prestant als nostres clients des de l’any 1979.
 • Passar de ésser un simple proveïdor a un eficaç col·laborador amb capacitat de potenciar la imatge del negoci dels nostres clients i contribuir així a que creixi i es consolidi.
 • Garantir l’acompliment de tota la legislació laboral, de Prevenció de riscos, LOPD i assegurances obligatòries per evitar responsabilitats subsidiàries als nostres clients.
 • Impulsar el desenvolupament de la neteja i la higiene professional per a contribuir al benestar social, la creació d’ocupació i la dignificació del sector.
 • Atendre de forma àgil, eficaç i personalitzada els nostres clients creant protocols adequats a les seves necessitats.
 • Atendre de forma àgil, eficaç i personalitzada els nostres empleats perquè se sentin part del projecte professional de servei que estem desenvolupant.
 • Contribuir al progrés professional dels nostres empleats mitjançant polítiques de motivació personal, integració i conciliació.
 • Promoure la qualificació professional del personal a través de formació específica i contínua.
 • Fomentar la sostenibilitat a tres nivells: econòmic, social i mediambiental.
 • Complir els requisits legals en tot moment i les normes i protocols implementats per la nostra organització.

La Direcció de LR CLEAN & SERVICE considera fonamental per a l’èxit de l’organització, el respecte i l’aplicació de la Política anteriorment presentada, per part de tots els seus col·laboradors. La Direcció lidera el compromís adquirit amb la Qualitat, i proporcionarà els recursos necessaris per assolir-ne la finalitat. Aquesta es considera marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat.


A Barcelona, 18 de Gener de 2018
Direcció General